Takknemlig for alle som har meldt seg

Vi søker trenger helsepersonellFor å være rustet til de store utfordringene som kan komme i forbindelse med koronapandemien har Karmøy kommune søkt etter personer med helsefaglig utdannelse, gjerne som til vanlig jobber med andre oppgaver eller som har gått av med AFP/er pensjonister.

Over 200 har meldt seg. Fra disse er begrunnelsen gjerne at en ønsker å “være med å ta i et tak” og at “nå må alle bidra”. Dette blir også vurdert som en stor samfunnsdugnad som det er viktig å delta i.


Karmøy kommune jobber hardt for å bekjempe koronapandemien. Vi har gjort flere endringer i driften og våre ansatte viser stor forståelse for situasjonen. Akkurat nå er vi i en avventende situasjon, men det kan endre seg raskt. Det er utrolig viktig at vi kan få ta kontakt med de som har meldt seg når behovet for personell øker. Vi er svært takknemlig for alle som har meldt seg – enten som helsepersonell eller frivillige hjelpere, sier ressurs- og utviklingssjef i helse og omsorg, Siv Anita Lilleskog.

Margaret Tangen.

Personalrådgiver i helse og omsorg, Margaret Tangen, holder oversikt over personellbehovet. Hun opplyser at personalavdelingen er i tett kontakt med sektorsjefene og virksomhetslederne, og vurderer behovet i den enkelte virksomhet fortløpende. – Vi har foreløpig fått satt inn ekstra personell på legevakten, i sykehjem, i hjemmetjenesten og i boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Hittil har behovet vært størst for sykepleiere, opplyser Tangen.

 

Hvis du ønsker å bidra som ekstra helsepersonell i forbindelse med pandemien, ber vi om at du registrerer deg i vårt skjema. Arbeidet vil bli lønnet etter gjeldende regulativ. Det er viktig at du avklarer med evt. hovedarbeidsgiver og vurderer om dette er aktuelt i forhold til din egen helsesituasjon.


Frivillige som kan bistå med praktisk hjelp

Mange har også tatt kontakt med ønske om å bidra som frivillig for å hjelpe innbyggere med å handle, hente medisiner og psykososial støtte per telefon m.m. Karmøy frivillighetssentral koordinerer dette arbeidet. Dersom du ønsker å melde deg som frivillig til å yte praktisk hjelp kan du kontakte frivilligsentralene pr. e-post:

De som har behov for denne typen praktisk hjelp kan melde dette i et kontaktskjema. Karmøy kommune kan også kontaktes pr. telefon: 52 85 75 10 (besvares hverdager kl. 08-15.30) og e-post: corona@karmoy.kommune.no.


Se også: