Takker for frivillig korona-innsats

Frivilige har vært en viktig grunn til at vaksinasjon mot korona kan skje på en rasjonell og kundevennlig måte. Denne uka takket ordfører Jarle Nilsen for den frivillige innsatsen så langt.

Ordfører Jarle Nilsen mener frivillig innsats er noe av grunnen til at Karmøy kommune har lykkes bra med vaksineringen.

Karmøy kommune har fått mye ros for å gjennomføre koronavaksineringen på en måte som brukerne er fornøyd med. Denne uka brakte ordføreren godordene videre til de frivillige som yter uvurderlig innsats på kronasenteret på Bygnes:

– Jeg blir stolt av å se at NRK sender reportasje om hvordan Karmøy løser vaksineringen og at vi framstår som et forbilde for andre kommuner.

Når vi får dette til å fungere bra, skyldes det selvsagt at vi har flinke ansatte som tenker alternativt. Men for å få det til å gli og være trygt for de som kommer for å få vaksine, for at de skal møte et smilende ansikt også etterpå når de skal kjøre rundt i 20 minutter i “kjørekarantenetur” , så er det dere frivillige som stiller opp og gjør jobben. Når jeg blir spurt om hvordan vi gjør det og får det til, trekker jeg alltid fram frivilligheten, slo ordføreren fast.

Krevende sommersesong

Nå er det ganske snart tid for at mange skal feriere. Men det blir ingen ferie for koronahåndteringen. Snarere tvert imot er kommunen varslet om at det kan bli ekstra store forsyninger av vaksine i slutten av juli og begynnelsen av august. Dermed er det viktig å opprettholde kapasiteten.

John Melkvik er stolt over å stå i spissen for en engasjerte frivillige i koronahåndteringen i Karmøy.

– For å sikre nok folk også blant de frivillige, vil Røde Kors i økende grad utover sommeren trekke inn speidere, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening i vaksinasjonsarbeidet, forteller leder i Røde Kors, John Melkvik som uttrykte stolthet over å være leder for “den gjengen her” som gjør en enorm innsats på Bygnes.

Melkvik roser også sine medarbeidere for en “omstilling som mange kan være misunnelige på” i de nedstengingstidene vi har lagt bak oss: – Vi har opprettholdt de fleste aktivitetene våre, men utført dem på en annen måte.

Med trygg korona-avstand, var frivillige fra korona-vaksinasjonen på Bygnes invitert til kommunestyresalen for å motta takk for innsatsen så langt.