Suksess med sjakk

Et av målene til mottak- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) for rus og psykisk helse i Karmøy kommune, er at personer med utfordringer skal bli trygge på seg selv og klare å delta på hverdagslige fritidsaktiviteter.

Magnus Carlsen spilte VM i sjakk mot Vishny Anand i 2013. Siden da har MO-senteret hatt suksess med sjakkspill for personer med rusutfordringer. Det startet med at Terje Arvid Bårdsen fant frem sjakkbrett med sjakkoppgaver på MO-senteret. Det ble en suksess som førte til at brukerne samarbeidet om å løse oppgavene, og det utviklet seg videre til at de begynte å spille sjakk mot hverandre. Sjakkinteressen ble så stor at det ble opprettet et eget aktivitetstilbud som heter «Sjakken». En av brukerne ble så engasjert at vedkommende har meldt seg inn i en lokal sjakklubb. Det jobbes for å få flere til å gjøre det samme.

Terje Arvid Bårdsen har ansvaret for aktivitetene på Mottak- og oppfølgingssenteret.

Under koronapandemien er det ikke enkelt å arrangere aktivitetene som normalt, men de ansatte gjør så godt de kan for å få det til på en alternativ måte. Mesteparten av sjakkspillingen foregår nå online, og flere spiller sjakk via nettsiden chess.com. Her har det også vært turneringer.

Ta kontakt med Terje Arvid Bårdsen på telefon 90 36 62 43 eller e-post tba@karmoy.kommune.no dersom du ønsker mer informasjon om «sjakkgruppen» eller andre aktiviteter som tilbys av rus- og psykisk helsetjenester.