Styrker innbyggerdialogen

Fredag den 11. desember tar Karmøy kommune i bruk nytt sentralbord. Kommunen får ett hovednummer, 52 85 75 00, og det er servicetorget som svarer når du ringer. Nytt sentralbord er en satsing for å styrke innbyggerdialogen. 

-Karmøy kommune har opprettet en egen kommunikasjonsavdeling med mål om å styrke kommunikasjonen med både innbyggere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Nytt sentralbord er et av tiltakene i så måte, og det er viktig tiltak. Nå legger vi bedre til rette for at innbyggerne vil få svar når de ringer oss, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Samtidig satser kommunen både på nett og med ulike informasjonstjenester for å informere innbyggerne, både i og utenfor servicetorgets åpningstid. 

-Vi lever i en tid der tilgjengelighet er viktig. Det er derfor viktig å gi nødvendig informasjon om tjenestetilbudene våre på nett, samtidig som vi skal være tilgjengelig for å veilede de som ringer til oss eller besøker oss, sier Vikse Johnsen.  

Vibeke Vikse Johnsen

Digitaliseringsrådgiver Sævar Solheim og veileder Annelin Mannes har ansvar for innføring av nytt sentralbord i Karmøy kommune. De har arbeidet hardt for at telefonisystemet fungerer etter hensikten ved start av ny sentralbordsløsning. Om du skulle oppleve krøll på tråden de første dagene etter omlegging til nytt sentralbord arbeides det for at dette skal være kortvarige utfordringer.  

Sævar Solheim og Annelin Mannes