Strømstøtte til foreninger

Stortinget har vedtatt å gi strømstøtte til frivillige lag og foreninger. Karmøy kommune er tildelt 2,3 millioner kroner som skal fordeles på foreninger i kommunen som søker. Som følge av ekstraordinære strømkostnader, har stortinget vedtatt å gi tilskudd til strømstøtte for frivillige lag og foreninger. Det er satt av 250 millioner kroner til ordningen, men … Fortsett å lese Strømstøtte til foreninger