Støtte til informasjon av innvandrergrupper

For å sikre at informasjon om korona-pandemien når fram til flest mulige, har regjeringa bevilget 10 millioner kroner i støtte til tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Fristen for å søke er allerede 28. april.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som administerer tilskuddsordningen som skal treffe innvandrergrupper det ellers er vanskelig å nå.  Det kan være på grunn av manglende digitale eller språklige forutsetninger at visse grupper ikke nås like godt gjennom eksisterende informasjonskanaler. Nå er sjansen til å gjøre noe for disse.

Her kan du lese mer om støtteordningen og søke.