Stort behov for helsefaglig kompetanse

Vi søker trenger helsepersonellVi søker etter deg med helsefaglig kompetanse

For å imøtekomme de utfordringene vi står ovenfor i forbindelse med coronaviruset ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell i kommunen. Vi ser at vi kan komme i en situasjon der vi raskt må mobilisere alle med bakgrunn innen helse. Karmøy kommune trenger deg som kan hjelpe oss både i å forebygge og bistå de som allerede har blitt syke. Arbeidet vil bli lønnet etter gjeldende regulativ.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

 Meld deg her

Vi setter pris på om du kan være med og dele dette budskapet.

 

Endringer i driften og reduserte kommunale tilbud

Kommunen er i en situasjon hvor personellressurser, særlig innen helse- og omsorgstjenestene, må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak må kunne tilpasses situasjonen.

Karmøy kommune har gjort noen endringer i tjenestene for å kunne ta imot økt antall henvendelser om coronaviruset og kompensere for at personell er i karantene. Det er også gjort flere endringer for å redusere smittefaren. Endringer vurderes fortløpende, og kan skje raskt. Les mer om hvilke tjenester som er berørt på vår temaside.