Store endringer på gang i renovasjonen

Anbud på 13 behandlingskontrakter for avfall, ny forskrift og politisk vedtak om ny gjenvinningsstasjon er tre store saker som renovasjonen kan skilte med denne uken. 

Alle sakene er ledd i den pågående moderniseringen av tjenesten. For deg som innbygger betyr det ny kildesorteringsordning og nye beholdere fra våren 2022, ny og kundevennlig gjenvinningsstasjon i Borgaredalen, og en trygghet for at avfallet viderebehandles på best mulig måte.

Her kommer den nye gjenvinningsstasjonen. F.v: Nicolai Lunde, Torbjørn Heggheim og Magnus Hauge

Den vedtatte renovasjonsforskriften gir retningslinjer for hvilke ordninger innbyggerne skal ha hjemme, og hvordan gebyrene skal settes. Den er en forutsetning for å sikre en moderne, effektiv innhenting av avfall som er så stabil som mulig, uavhengig av vær og føreforhold.

Betale i forhold til bruk

– Det blir nok flere felles hentesteder, flere fellesbeholdere der mange bor tett, og en mer rettferdig prising av gebyret. I dag betaler alle likt uavhengig av avfallsmengde. Når vi starter ny kildesorteringsordning, vil man i større grad betale i forhold til hvor mye restavfall man produserer, sier Magnus T. Hauge. Han er prosjektleder for den nye renovasjonsforskriften.

Politikerne har også sagt ja ny gjenvinningsstasjon i Borgaredalen. Kommunestyret vedtok tirsdag et alternativ med tak over hele området.  Den nye stasjonen vil gi kundene en god, moderne løsning hvor de slipper å rygge, og god flyt med minst mulig kø. Faren for ulykker blir mye mindre, og det vil bli en hyggelig plass å sortere avfall. Det blir også et bygg for farlig avfall, elektrisk, vinduer og muligens ombruk av byggavfall, rampe for hageavfall og et klart skille mellom anleggstrafikk og kundetrafikk.  –

Sirkulærøkonomi

– Samfunnet er på vei inn i det som kalles sirkulærøkonomien, hvor ressursene skal brukes om igjen i langt større grad enn i dag. Vi står overfor helt nye krav, og er nødt til å bygge nytt for å ha sjanse til å nå de nye kravene, sier virksomhetsleder Torbjørn Heggheim.

Den nye stasjonen som nå skal detaljprosjekteres er et viktig grep for å nå målene i strategien: kraftig forbedring av miljøet, det skal være lett å sortere rett, og kostnadseffektive tjenester.

Den største kostnaden til renovasjonen er transport og behandling av avfall. Restavfall er dyrere enn mange andre avfallstyper som kan gå til materialgjenvinning. En stasjon som er designet slik at innbyggerne sorterer bedre kan dermed bidra til å holde renovasjonsgebyret nede på sikt.

Store anbud

For å nå gradvis stigende myndighetskrav de neste årene, må renovasjonen sikre en kraftig økning av avfall som blir sendt til materialgjenvinning. Da nytter det ikke bare med god sortering. Man må også spille på lag med, stille krav til, og utfordre næringslivet som sluttbehandler avfallet. Denne uken slapp kommunen derfor ut en stor anbudskonkurranse på 13 kontrakter for transport og behandling av avfall for de neste årene. Samlet kontraktsverdi er på om lag 70-120  millioner, men avhenger helt av hvilke priser man oppnår, og hvordan avfallsmengdene utvikler seg.

FNs bærekraftsmål

I arbeidet har renovasjonen, sammen med innkjøp og juridisk  lagt ned mye arbeid for å sikre at det blir en grønn anskaffelse i tråd med strategien og FNs bærekraftsmål som kommunen jobber mot.

– Vi har vektlagt miljø og kvalitet langt høyere enn det som ofte er vanlig i offentlige anskaffelser sier Heggheim. Transportløsninger og transportutslipp, materialgjenvinningsgrad og hva materialene brukes til, energikilde, energieffektivitet og utslipp ved behandlingsanlegg er eksempler på hva som skal vurderes.

Kommunen har gitt rom for at leverandørene kan tenke kreativt og komme med nye løsninger. På den måten ønsker kommunen å støtte innovasjon som er nødvendig for å nå de nye kravene som strammes til framover.

– Vurderingene blir kompliserte, men vi føler oss trygge på at vi som tverrfaglig team som spenner fra innkjøp, juridisk til renovasjonsteknisk vil kunne foreta gode, helhetlige løsninger sider Kristian Wikre, innkjøpssjef i Karmøy kommune. Selv om miljø vektlegges høyt, har kommunen lagt ned innsats i å sikre rimelige tjenester.

– Vi har derfor forsøkt å legge til rette for mest mulig konkurranse, og relativt lav risiko for leverandørene. Der markedet for løsninger er stabilt, har vi gått for lange kontrakter, men der markedet er i stor endring har vi kortere periode. På den måten binder verken vi eller leverandørene oss til løsninger dersom det kommer bedre alternativer på bordet. Vi har også gått for gjensidig opsjonsrett, slik at leverandøren ikke trenger å forlenge kontrakten dersom prisene avviker for mye fra markedsprisene. Vi tror at dersom leverandøren må ta stor risiko, vil det bli bakt inn i prisene til oss, sier Magnus Hauge.

Driftsleder i Borgaredalen, Nicolai Lunde, sier han er spent på hvilke leverandører som får kontrakter med kommunen til våren. –Det er minst sju lokale virksomheter som er i posisjon til å konkurrere sammen med nasjonale selskaper, så kontraktene kan ha stor betydning for næringslivet på Haugalandet, sier Lunde.  

Anbudskonkurransen vil også gi svar på spørsmålet om hvordan plastemballasje skal sorteres ut. Det skal enten gå i restavfallet og sorteres ut av et avansert ettersorteringsanlegg, eller sorteres ut av innbyggerne og hentes i plastsekk sammen med papiravfallet.

Slik kan Borgaredalen miljøpark framstå om få år etter at kommunestyret tirsdag ga grønt lys for en løsning med tak over hele sorteringsområdet.