Stopp i tinglysning og oppdatering av matrikkelen på grunn av kommunereformen

Marthon Høvring, leder for kart- og oppmålingsavdelingen er klar for å ta imot saker som skal tinglyses innen fristen.

Frist for innsending fra kommunen fredag 29. november

Eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnboken (tinglysingen) stenges for ALLE landets kommuner i desember på grunn av kommunereformene.

Dette er nødvendig i følge Kartverket for å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet.

Karmøy kommune følger myndighetenes anbefaling om at dokumenter i en rekke sakstyper ikke sendes til tinglysing senere en fredag 29. november for å unngå misforhold mellom matrikkelen og grunnboken etter årsskiftet.

Når stenges registrene?

  • Eiendomskartet og de andre delene av eiendomsregisteret matrikkelen stenges for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, fra 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020.
  • Tinglysing: Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020.
  • Tinglysingen (Kartverket) anbefaler at endringer på matrikkelenheter, slik som oppretting av grunneiendom, sammenslåing og seksjonering sendes inn senest fredag 29. november.
  • Føring av endringer av bygningsopplysninger og adresser kan fortsette frem til stengningen av matrikkelen (13.12.2019 kl 18.)
  • Stengningen vil være relativt kortvarig. Fra 2. januar 2020 vil det være normal drift igjen.

Vær derfor tidlig ute om du ønsker å tinglyse dokumenter før årsskiftet.

Kart- og oppmålingskontoret i Karmøy kommune  vil som alltid arbeide iherdig med å sende inn dokumenter i forbindelse med oppretting av grunneiendommer, seksjonering etc.

Avhengig av når saken din hadde oppstart vil det kunne bli noe forsinkelse dersom matrikkelføringen kommer for tett på stengningstidspunktet. Særlig vil dette gjelde saker hvor elektronisk tinglysing ikke kan benyttes og vi må sende dokumentene i vanlig post.

Det vil ikke bli stans i øvrig saksbehandling. Forberedelser til, og gjennomføring av oppmålingsforretninger og etterarbeid vil bli lite eller bare kortvarig berørt. Alle planlagte oppmålingsforretninger vil gå som normalt.

Kartverket har mer utdypende informasjon om stengningen og konsekvenser for matrikkelføring, matrikulering og tinglysing på denne siden (ekstern lenke):

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/tinglsaker-innen-29nov/

Kartverkets side om kommunereformen:

https://kartverket.no/kommunereform