Sterk økning i gründerhjelp

Skape, som skal gi gründere i Rogaland starthjelp, opplevde en sterk økning i deltakelsen i kurs og rådgiving til tross for koronaen i fjor. I Karmøy ble antallet kursdeltakere mer enn tredoblet.

Skape løste koronautfordringen med å gjøre alle kurs og rådgivingstjenester digitale. Det resulterte i at mer enn dobbelt så mange gründere fikk hjelp i fjor, sammenliknet med året før. I Karmøy var økningen enda sterkere.

Skape ble etablert i 2007 og skal gi gründere i Rogland en god starthjelp. Ønsket er å gi alle som arbeider med bedriftsetablering enkel og brukervennlig oversikt over tilbud i fylket. Skape har kontor blant annet i Haugesund.

Tilbyr kurs i hele fylket

– Vi tilbyr kurs i hele fylket, forteller daglig leder i Skape, Suzanne de Kok Selstad.

Daglig leder i Skape, Suzanne de Kok Selstad.

I 2020 ble Skape, på lik linje med alle gründere, nødt til å tenke nytt. De la om driften til de digitale kanelene brukerne ønsket. Det førte til en vesentlig økning i aktiviteten – på 120 prosent i antall kunder. De Kok Selstad mener det skyldes at kursa ble tilgjengelig døgnet rundt, slik at folk kunne delta når det passet dem. Skape registrerte at mange ønsker økt kompetanse på sosiale medier og nye digitale måter å jobbe på.

Ikke alt fungerer like bra digitalt

– Det er likevel ikke alle kurs som egner seg like bra digitalt:- Vi opplever at mange vegrer seg for å snakke og ytre seg på enkelte kurs, og det er jo ikke så rart. Det er jo noe helt annet å møte hverandre fysisk når en ikke kjenner hverandre. Kroppsspråket, small-talken og nettverksbyggingen i pausene forsvinner. Alle som deltar i våre aktiviteter er forskjellige, men ulik kompetanse, erfaringer og nettverk. Det er derfor ekstra givende når de kan møtes fysisk og gjøre hverandre gode ved å dele egen unike kompetanse. Jeg gleder meg den dagen vi kan møtes igjen, men en del av de digitale kursa er kommet for å bli, sier daglig leder i Skape, Suzanne de Kok Selstad.

Sterk økning i Karmøy

I Karmøy økte antall kursdeltakere fra 32 til 102 fra 2019 til 2020. Deltakere i individuell rådgiving økte i samme periode fra 14 til 35. Det skulle tilsi at koronaen snarere enn å bremse på gründervirksomheten har ført til at flere har kunnet komme i gang med bedriftsetableringen.

Skape eies av de 23 kommunene i Rogaland, fylkeskommunen og landbruksforvaltningen hos Statsforvalteren.

Les mer på Skapes nettsider.