Står på for å bli kvitt hepatitt C viruset i Norge

Fra venstre: Gunn Lillian Utvik, Rebecca Rasmussen, Silje Måkestad Thorsen, Eivin Dahl, Ole Jørgen Lygren, og Gunn Marie Matnisdahl.

Fra venstre: Gunn Lillian Utvik, Rebecca Rasmussen og Silje Måkestad Thorsen fra MO-senteret og Eivin Dahl, Ole Jørgen Lygren, og Gunn Marie Matnisdahl som jobber på Hepatittbussen.

4. april fikk Mottak og oppfølgingssenteret (MO) i Kopervik besøk av Hepatittbussen. De hadde tatt turen til Karmøy og Haugesund for å informere om Hepatitt C og teste personer som ønsket det for sykdommen. Hepatittbussen ble etablert etter at Helsedirektoratets retningslinjer ble endret slik at alle som ønsker hepatittbehandling kan få det.

Hepatitt C er en leverbetennelse, forårsaket av et virus som smitter via blod. Den er utbredt blant personer som er avhengige av rusmidler, og smitte kan forekomme ved deling av urene sprøyter.

Personalet i hepatittbussen består av helsepersonellet Ole Jørgen Lygren, Eivin Dahl og Gunn Marie Matnisdahl. I følge Lygren er rundt halvparten av alle LAR-brukere smittet av Hepatitt C.

Hepatittbussen er et tilbud i regi av brukerorganisasjonen proLAR, rusfeltets hovedorganisasjon Fagrådet, og legemiddelindustrien. Bussen var første gang på veien i 2018, og har siden det vært innom steder i blant annet Oslo, Øst-Agder, Hordaland, og nå i Rogaland, med godt oppmøte de fleste plassene. Lygren sier at det har vært mye stigma rundt sykdommen, som kan gjøre det vanskelig for enkelte å oppsøke behandling. Hepatittbussen ble derfor opprettet som et mobilt tilbud som kan bringe helsetjenester dit det trengs. Personalet legger til at Hepatittbussen har valgt å ha en godt synlig logo utenpå bussen, i et forsøk på å få vekk stigmaet rundt sykdommen.

Rundt åtte-ti personer tok turen innom Hepatittbussen denne vårdagen. Gunn Marie Matnisdahl, som er sykepleier på Hepatittbussen, kunne da tilby hurtigtester som kan indikere om en bør foreta en videre sjekk. Hepatittbussen kan også tilby fibroscanning. Fibroscanneren skal sjekke om leveren har blitt utsatt for arrdannelse. Over tid kan arrdannelsen føre til at levercellene dør, slik at leveren ikke kan utføre oppgavene sine lenger.

Mer informasjon om Hepatitt C og proLAR sitt arbeid med å eliminere sykdommen finnes på www.hepc.no