Stafett innbrakte 370 000 kroner

Den «sportslige» delen av TV-aksjonen hvert år kommer til syne når politikere setter seg sammen for å kontakte næringslivet.  Det skjedde tirsdag da et titalls folkevalgte benket seg på kommunens kulturkontor for å ringe næringslivsaktørene. Og resultatet ble “best ever”.

Noen vil ha det til at politikere mest «har det i kjeften». Tirsdag fikk de rikelig utløp for sine talegaver og evnen til å spre ideer og budskap. Da var det nemlig duket for næringslivsstafett. Og folkevalgte i Karmøy lar seg ikke be to ganger når de øyner sjansen til å bli bedre enn Haugesund – og enda til for en god sak.

Forståelse for problemet

World Wildlife Fund (Verdens naturfond) får midlene fra årets TV-aksjon til å rydde i havet, noe som beboere og bedriftseiere i øykommunen Kamrøy har lett for å se verdien av. Dermed ble det notert mange godord på blokka – mange tall i kolonna for beløp.

Stemningen var god på tvers av alle politiske skillelinjer. Her gjaldt det å dra lasset sammen, sørge for at vi resultatet blir bedre enn nabokommunene. Og også bedre enn i fjor.  Noen har mer konkurranseinstinkt enn andre – noen motiveres best av de gode hensiktene. Uansett greide de å taue inn i alt 370 000 kroner fra 85 givere givere. Dobbelt så mange bidragsytere som i fjor, og beløpet opp fra 288 000. – Best ever, er ordfører Jarle Nilsens honnør til sine kolleger.

Aksjon fram til 1. november

I et unormalt år blir heller ikke TV-aksjonen som vi er vant til. Ingen kommer på døra vår med bøsse. I stedet må vi gi digitalt, for eksempel med Vipps. Det blir heller ikke like sterkt fokus på en enkelt aksjonsdag, men en innsamlingsperiode som strekker seg helt fram til 1. november. Men NRK markerer aksjonen på tilnærmet vanlig måte søndag 18. oktober.

Midlene fra årets aksjon

Midlene fra TV- aksjonen går til prosjekter i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Derfra kommer trolig en firedel av all plast i havet. Men aksjonen kommer også lokalsamfunnet til gode ved at det blir økt oppmerksomhet om  problemet som også finnes på strender og fiskefelt i våre hjemlige farvann.