Spyling av kommunale vannledninger mellom Ådland og Kvalavåg

VAR avdelingen spyler de kommunale vannledningene mellom Ådland og Kvalavåg i september og oktober.

Arbeidet foregår fra 27. september til 23. oktober i tidsrommet klokka 21 og klokka 4.30 .

Det spyles fra søndags kveld og frem til fredags morgen hver uke, og ingen spyling i helgene.

Spylingen berører

  • Ådland
  • Åkra
  • Vea
  • Sund
  • Ytraland
  • Kvalavåg
  • og områdene imellom.

Ved spørsmål under spyling kan den rettes til vaktsjefen på: 41 63 58 77