Spadestikk for ny skole og idrettshall på Stangeland nærmer seg

Arbeidet med å bygge nye Stangeland skole og ny idrettshall starter denne uken. Like etter påske er det plan om første spadestikk på skoletomten. Først skal skog hogges, området skal inngjerdes og arbeidet med å utbedre veien til skolen starter. Første del av arbeidet er breddeutvidelse av Lyngvegen.

På sikt skal det bli laget nye fortau, ny belysning og en generell oppjustering av Lyngveien er nødvendig for å tåle økt transportmengde. I august starter både betong- og videre byggearbeid.

Stangeland barneskole blir en stor barneskole som skal gi et godt skole- og aktivitetstilbud til barna som i dag er i skolekretsen til Eide og Stokkastrand skole. I alt vil den nye skolen ha kapasitet til 700 elever. Stangeland barneskole er nytenkende i sitt uttrykk. Stangelandshallen som er tilknyttet skoleområde skal fungere som et aktivitets- og forskerarena i skoletid og på ettermiddag/kveldstid.

Bygging av Stangeland skole og idrettshall er i tråd med det politikerne i Karmøy har vedtatt. Skole og aktivitetshall på Stangeland skal gi rom for utvikling, utforsking og lek. Skoleåret 2022 skal den nye skolen og hallen tas i bruk. Arbeidene utføres av Kruse Smith Entreprenør AS. Prosjektet har en investeringsramme på  426 millioner kroner.