Søppel, matrester og fett i toalettet er problematisk

Mengder av mikrofiberkluter fra tømming av en septikktank i kommunen

Tre ting skal i toalettene våre. Dopapir er det ene.
Oppfordringen er klar fra kommunen til deg som innbygger: Hjelp oss å holde avløpsrørene åpne og ikke bruk toalettet som en søppelbøtte.

Det er et gjentagende problem at det kastes så mye rart i toalettet. De kommunale anleggene er ikke egnet til å ta seg av kluter, sokker, bomullsdotter, bomullspinner, bind, bleier og
hatter. Som nevnt er det kun tre ting som skal i toalettet.

Også i septikkslammet får renovatørene inn mye rart. Det viser igjen når det skal tømmes på mottaksanlegget. Filler og kluter kan rett og slett være ødeleggende ved mottaksanleggene.

Det kan også føre til kostbare reparasjoner som til syvende og sist må betales av innbyggerne via kommunale avgifter, og det er unødvendig for alle.