Sommergøy i Karmøy 2021!

Kommunen vil denne sommeren gi et godt og variert aktivitetstilbud med læring, mestring og trivsel til elever i grunnskolen. Sommerskolen skal være et gratis tilbud, og mye kjekt vil skje i ukene 26, 27, 31 og 32. Påmeldingen starter i løpet av mai.

Det er Utdanningsdirektoratet som har opprettet tilskuddsordningen om sommerskole tilbudet i forbindelse med pandemien. Dette medfører at kommunen kan tilrettelegge for et flott og mangfoldig tilbud til elever i grunnskolen. 

Her skal elever få lære noe nytt, mestre utfordringer, og treffe andre med samme interesse som dem selv. Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser.

Målet med den flotte sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter, og at elevene kan få mulighet til å få faglig påfyll. Dette gir også muligheten for at kommunen kan vise fram sitt kulturliv, næringsliv og historie. 

Kommunen arbeider nå med å gjøre avtaler om aktiviteter, og baser der tilbudene skal foregå. Det vil bli aktiviteter flere steder i kommunen.

Vi tar smittevernhensyn i forhold til pandemien. Det gjelder særlig for gruppestørrelser, oppmøtested og målgrupper.

Når programmet er klart, og påmeldingen åpner blir invitasjonen til å delta sendt via Visma Flyt Skole og publisert på egen nettside.

Lurer du på noe kan epost sendes til kbe03@karmoy.kommune.no

Vi ser frem til en aktiv og gøy sommerskole!