Søknad om støtte fra fond/legater

Karmøy kommune forvalter flere fond/legater med ulike formål. Søknadsskjema med informasjon om det enkelte fond/legat er lagt ut på kommunens hjemmeside http://www.karmoy.kommune.no/legater

Frist for innsending av begrunnet søknad om støtte for 2019 er satt til 2. desember. Hvor søknaden skal sendes står oppført nederst på det enkelte søknadsskjema.