Søk barnehageplass i Karmøybarnehagene

Karmøy kommune har 8 kommunale barnehager og 23 private barnehager. I våre barnehager har vi rom for alle, og samhandlingen med barn skal være preget av trygghet, varme, omsorg og støtte etter barnets behov.

Velkommen som søker til barnehage i Karmøy. Ved å logge inn kan du opprette egen brukerprofil i portalen. Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn .

Søknadsfrist 1. februar 2020.
Svarbrev sendes elektronisk 17. februar.

Trenger du ytterligere opplysninger, kontakt rådgiver Ragnhild Hovden på epost: rho@karmoy.kommune.no/tlf 52 85 73 19.