Smittevernutstyr kommer stadig inn

Jarle Reinertsen og Andreas Vorraa i helse- og omsorgsetaten lempet onsdag smitteverndresser som kom direkte fra Kina for å dekke Karmøys behov for en del uker framover.

Karmøy kommune har gjort en stor innsats for å få tilgang til nødvendig smittevernutstyr. Det viser seg å være nødvendig – og fungerer veldig bra. Derfor har kommunen, til forskjell fra flere andre, god tilgang på utstyr, og mer er under veis.

Nylig kom det et lass med engangshansker. Og onsdag kom et en forsendelse fra Kina med smitteverndresser. Ved påsketider er et betydelig lass med munnbind ventet inn.

– Hvor mye har dere på lager?

– Det gir ikke mening i å operere med tall, sier rådgiver Jarle Reinertsen. Talla endrer seg daglig. Det er heller ikke lett å anslå behov, men vi har forsøkt å bestille rikelig og sikret oss mulighet for nye forsyninger om noen uker.

Rådgiver Jarle Reinertsen viser fram pakningen med smitteverndress som nå er på lager.

– Men går det an å si at behovet er dekket?

– Vi mener at vi har utstyr nok til de som trenger det i flere uker framover. Forutsetningen for dette er at smittevernsutstyret ikke  brukes uten at det er et faglig vurdert behov. Vi merker en stor etterspørsel, også fra folk som ikke er i en yrkesmessig situasjon der smittevern er påkrevet. Det er ikke slik at noen  – ansatte eller andre – kan få utstyr fordi de frykter smitte generelt.

Kommunen har opprettet et lager hvor utstyret mellomlagres og transporteres ut til virksomhetene. Størst er behovet på luftveislegevakta og koronaenheten på Norheim hvor de jobber med smittede hele tida. Men det er mange som tidvis må ha slikt utstyr – og etter hvert vil det bli flere  I tillegg til de oven for nevnte virksomhetene ser vi for at behovet vil være ved sykehjemmene og heldøgnsomsorgsboligene i kommunen.

Det gjør inntrykk å se eskene med utstyr. Bare smittedressene utgjør en vegg.

– Og hvordan er det med «antibac»?

– Vi er også godt stilt når det gjelder desinfiserende stoff. Vi har kjøpt et lager av Oxyl-pro som skal blandes ut i vann og som kan brukes både til å sprøyte flater, vaske hender og desinfisere utstyr som skal brukes igjen. Her har vi et veldig godt samarbeid med Hydro som gir oss tilgang til destillert vann som gjør at dette produktet holder seg i månedsvis, forteller Jarle Reinertsen.

For å ha en oversikt jobber kommunen med å utvikle et styringssystem som skal håndtere hva en har på lager, hva som brukes og framtidige behov. Planen er at dette systemet skal være operativt i slutten av uka.

Veggen med stablet smittevernutstyr gjør inntrykk. Dette er kun smitteverndresser. I tillegg vil lageret omfatte engangshansker og munnbind.