Smittesituasjonen i Karmøy – Status 13. mai

I slutten av april ble det avdekket et lokalt utbrudd av covid-19 i Karmøy kommune. Siste tilfelle av coronavirus tilknyttet oppsporingen av dette ble påvist 4. mai. Smitteoppsporingen er nå avsluttet, og isolasjon og karantene er opphevet for nesten alle som har vært direkte berørt av utbruddet. Bortsett fra de som er testet som del av oppsporingen, har ingen andre i Karmøy testet positivt siste 3 uker. 

Vi har testet om lag 300 innbyggere med luftveissymptomer i Karmøy i denne perioden. Dette er et tegn på at vi har lite smitte i samfunnet akkurat nå. Denne situasjonen kan endre seg. Smittevernet oppfordrer derfor alle innbyggere til å følge Helsedirektoratets anbefalinger nøye om sosial avstand og håndhygiene, sier smittevernlege Martin Eikrem.

Karmøy kommune har en egen temaside om coronaviruset.

 

Tidligere nyhetsmeldinger om lokalt smitteutbrudd i Karmøy