Slik åpner skolene og SFO i Karmøy for 1.-4.trinn

-Vi gleder oss til å åpne skolene igjen 27. april. Dette blir en merkedag, og vil bli skrevet inn i historiebøkene. I Karmøyskolen vil det bli flagget, sier skolesjef Lars Inge Svalland.

1-4 trinn er klar til å ta i mot elever og ansatte på en trygg og god måte. Vi vil følge den nasjonal veilederen om smittevern som gir føringer for en forsvarlig åpning. Denne kan leses i sin helhet på www.udir.no.

Skolene våre er forskjellige, både i elevtall og areal. Det vil variere hvordan skolene løser skolehverdagen. Informasjon vil gitt til foreldre via Visma Flyt Skole. Det er viktig at foreldre  tar kontakt med rektor om det er noe de lurer på.

Selv om mye vil bli som man er vant til, vil det bli en litt annerledes hverdag for elevene. Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolen igjen. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern.

Det vil bli gitt lokale tilpasninger for de elevene og familier i risikogrupper for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få hjemmeundervisning.

Tiltakene i Karmøyskolen er hovedsakelig knyttet til

· Syke personer skal ikke være i skole/SFO

· God håndhygiene med hyppig håndvask

· Redusert kontakthyppighet mellom personer

Karmøyskolen skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det fint.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Når eleven kommer til skolen

Det vil bli litt annerledes for eleven. Ved skolestart vil elevene bli møtt av en lærer ute, og foreldre som følger må ta farvel her.

Skoleskyss

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig, i tråd med nasjonal veileder. Start og slutt-tider vil være de samme som ved ordinær skolehverdagOppstart vil ikke føre til endringer i forhold til skyss.

SFO vil i størst mulig grad forholde seg til gruppene som i skoletid, og det vil være mye uteaktiviteter.

Karmøyskolen skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Skolene ser frem til å fortsette det gode arbeidet med elevens læring, relasjonsbygging og god klasseledelse.

Se gjerne filmen fra Utdanningsdirektoratet https://vimeo.com/409671941

Vi gleder oss til å treffe elever og ansatte igjen!