Slik åpner de kommunale barnehagene i Karmøy

Alle kommunale barnehager åpner igjen fra og med 20. april, og barnehagene er klar til å ta i mot på en trygg og god måte. Barnehagene har fått en veileder om smittevern, som gir føringer for en forsvarlig åpning. Denne kan leses i sin helhet på www.udir.no.

Barnehagen blir litt annerledes enn vi er vant til, fordi vi fremdeles må passe oss for smitte av koronaviruset. Det er fint om foresatte i løpet av helgen forbereder barnet på dette, slik at det blir mest mulig forutsigbart og trygt for barnet.

En viktig ting barna vil merke er annerledes, er at når dere kommer til barnehagen, så vil det være en ansatt som tar i mot dere ute. Dere gir hverandre en klem og tar farvel her. Av smittevernhensyn ønsker vi å unngå mange i garderoben. Dette gjelder også ved henting. Foresatte skal kun gå inn i garderoben om det er nødvendig. Hold to meters avstand til andre. Personalet vil gi dere oversikt om barnet skal hentes inne eller ute.

Barna vil bli delt inn i små faste lekegrupper, med faste voksne, som er sammen på egne områder.  Disse gruppene kan være sammen som en familie, og barna kommer til å få omsorg, nærhet, trøst og kosen de trenger. Vi skal finne på like mange morsomme aktiviteter, leke og ha det kjekt sammen som før. Personalet vil være i dialog med barn og foresatte om gruppene, og de vil endres ved behov etter helg. To faste grupper (kohorter) vil samarbeide om rutiner og gjøremål, og barna fra de to gruppene kan leke sammen i utetiden. Vi kommer til å være mye ute, så ha med godt med varme klær og skiftetøy.

Hygiene og vask vil være viktig, og vi må vaske hendene ofte. Barnehagen vil sørge for at opplæring i håndvask, øvelser på å hoste/nyse i albuen og holde avstand vil gjøres på lystbetonte måter, slik at barna synes det blir gøy å gjennomføre.

Barn og foresatte bør vaske hendene før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem fra barnehagen.

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Personalet i barnehagene får opplæring i å gjennomføre smitteverntiltak som beskrevet i veilederen. Dette er barnehagene i gang med å lage gode rutiner for, og veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte. Personalet har fått kort tid å sette seg inn i alle smitteverntiltakene til åpningsdato, og alle rutiner vil ikke være optimalt innarbeidet til oppstart. Smitteverntiltak vil prioriteres slik at vi lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Syke barn og ansatte kan ikke være i barnehagen, og personalet vil være ekstra oppmerksomme på om barna utvikler symptomer i løpet av en dag. Personalet tar da kontakt med foresatte, og barnet må hentes så snart som mulig. Barnet må da vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn, for å unngå smitte.

Skulle barnehagen komme i en situasjon der det blir mangel på personal, på grunn av symptomer eller smitte, vil foresatte bli oppringt og kan må hente barna på kort varsel. Det er derfor ekstra viktig at foresatte er tilgjengelige på telefon.

Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Vanlige regler for karantene og isolasjon gjelder etter folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/coronavirus/

Matrutinene i barnehagen vil bli annerledes enn vanlig. Barna vil ikke få anledning til å smøre mat/delta i matlaging som før, men vil bli servert porsjonsvis, og vil sitte sammen med sin lekegruppe, avgrenset fra andre.

Barnehagen vil begrense bruk av lekemateriell, slik at de kan følge rutiner vask. Barn har god fantasi og kan ha mye kjekk lek og morsomme aktiviteter likevel. Leker skal ikke medbringes til barnehagen, men smokk og kos/bamse til barn som sover går fint.

For å kunne følge veilederens råd og ha optimal smittevern med grundig og forsterket renhold, er barnehagen nødt til å redusere oppholdstiden til barnet. Barnehagen har løpende dialog om foresattes behov for oppholdstid, og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dette.

Barnehagen vil gjøre sitt ytterste for å gjøre tiden i barnehagen full av gode opplevelser. Barna skal få utforske, leke, lære og glede seg til å komme i barnehagen for å møte gode venner og ansatte igjen.

Se gjerne filmen fra Utdanningsdirektoratet sammen med barnet, som utgangspunkt for samtale om oppstart:
https://vimeo.com/407980321?ref=fb-share
https://vimeo.com/407980321?ref=fb-share.

Vi gleder oss til å treffe alle barn og foresatte igjen!