Skolestruktur i sone 2 til behandling

Onsdag 16. juni skal hovedutvalg oppvekst og kultur ta stilling til framtidig skolestruktur i sone 2. Innstillingen er at Grindhaug, Ådland og Åkra samles i ett nytt bygg.

Sak om ny Åkra skole har vært opp til drøfting i ulike sammenhenger i flere år. Byggesaken har blitt utsatt flere ganger, men i kommunestyret i 2020 ble det vedtatt at å ikke endre forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole.

I forbindelse med budjettbehandlingen for budsjett 2021 gjorde kommunestyret under sak 176/20, verbale punkter:

«Karmøy kommunestyre er utolmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Håland/Hauge) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyret om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland).

Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygge 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det rengjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av
sparte driftsmidler».

Da fremstår tre alternative løsninger:
Alt. 1: Grindhaug, Ådland og Åkra samlet i en skole
Alt. 2: Grindhaug for seg og sammenslåing av Ådland og Åkra
Alt. 3: Ådland for seg og sammenslåing av Grindhaug og Åkra

Rådmannens vurdering er at det ville vært mest økonomisk å beholde skolene som i dag. Når en har vurdert alternativene økonomisk, pedagogisk og med tanke på framtidig kapasitet og fleksibilitet, mener rådmannen at det vil være best å samle Ådland, Grindhaug og Åkra i ett bygg. Rådmannen tilrår derfor at det er dette alternativet som utredes videre. Det foreslås også at saken sendes ut på høring i kretsene før den går til behandling i kommunestyret.

Les saken til hovedutvalg oppvekst og kultur her.