Skal dele ut en halv million kroner til foreninger som rydder strender

Før jul ble det kjent at Karmøy kommune vil tilby dugnadspenger til lag og foreninger som tar ansvar for å rydde en strand, kystlinje eller et vassdrag minst tre ganger i året. Dette som et tiltak i prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» som hadde fått en pengegave fra Handelens Miljøfond. 

Naturforvalterne Peder Christiansen og Gunvor Skjelstad kunne da fortelle at kommunen hadde 200.000 kroner til å dele ut til lag og foreninger som ønsker å rydde strender, der halvparten var midler fra Handelens Miljøfond. – Da Handelens Miljøfond utlyste midler til strandrydding så vi en mulighet for å kunne tilby penger til frivillige for rydding. Heldigvis synes de at vår plan var så god at vi fikk tilskudd, til tross for at det var svært mange søkere, forteller Christiansen. 

Men det stopper ikke der. – Nå kan vi endelig offentliggjøre at Handelens Miljøfond støtter prosjektet vårt med 300.000 kr til! Det vil si at vi har en halv million kroner å dele ut, sier Gunvor Skjelstad. Dette er svært gode nyheter for Karmøys strender. – Med disse midlene kan vi støtte enda flere lag og foreninger, og forhåpentligvis blir mange flere strender ryddet i løpet av året, sier Skjelstad. 

Gunvor Skjelstad
Peder Christiansen

Kommunen betaler 200 kroner per dugnadstime, og det vil være mulig for hvert lag eller forening å tjene opptil 20 000 kroner. For å delta må laget eller foreningen søke kommunen om å få bli med. Fristen for å søke er 1. februar. – Nå nærmer søknadsfristen seg med stormskritt, så vi oppfordrer lag og foreninger som ikke har søkt allerede til å skynde seg, sier Christiansen.  

Så langt har interessen vært stor og naturforvalterne er godt fornøyde med søkertallet. – Men vi har plass til noen til!, sier Skjelstad.  

Kommunen ser nå for seg to typer rydding. I tillegg til å inngå avtaler med lag og foreninger som ønsker å ta på seg et ekstra ansvar mot en pengegave, vil vi fortsatt gjennom Strandryddeaksjon Haugalandet tilby sekker, hansker og gratis transport og levering av avfall til alle andre frivillige som ønsker å rydde uten noen forpliktelser. 

Lag og foreninger kan søke her om å bli med på strandryddingen, frist er 1. februar 2021.