Sjekklister for byggesøknader

Byggesaksavdelingen i Karmøy kommune har laget seg noen sjekklister de bruker når de ser over om byggesøknaden er fulstendig eller ikke. Disse listene gir de nå de som søker mulighet til å bruke, som en siste utsjekk før de sender inn saken. Bare for å se om at det som er nødvendig for å opplyse saken er med.

Da kan kommunen bruke mindre tid på mangelbrev og oppfølging av enkeltsaker og raskere kunne gi tilbakemelding i form av gode vedtak. Vi erfarer at det er mangler i mer enn 50% av sakene og vi håper at dette skal bli tidsbesparende for både tiltakshaver og kommunen.

Kommer disse listene mer i aktivt bruk av aktørene regner vi med at andelen mangelbrev og oppfølgingstelefoner skal gå ned, til stor glede for de som søker.

Mottakskontroll

Vurdering av innhold i søknad PBL § 20-3