Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er (ifølge forskriftene) permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.

Tilfluktsrom skal plasseres og utformes slik at de gir tilfredsstillende vern mot de våpenvirkninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for under krig, så som konvensjonelle våpen, radioaktivt nedfall, biologiske og kjemiske stridsmidler.

Det er regler som tilsier at det skal bygges tilfluktsrom i tilknytning til større anlegg (typisk boligblokker, kjøpesentre, institusjoner og så videre). Men siden 1990 har det vært gitt mange dispensasjoner – folk har sluppet å bygge tilfluktsrom fordi verden så ut til å bevege seg i en annen retning etter at Berlinmuren falt.

I Karmøy har vi drøyt 120 tilfluktsrom i dag. De fleste er private. Det betyr at de er bygd og skal holdes ved like av huseier for å kunne romme de som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er.

Seks av dem er offentlige. Disse skal gi plass for «allmenheten». Noen eies av kommunen, andre av private.

Tilfluktsromma kan brukes til andre ting i fredstid, men må kunne klargjøres i løpet av 72 timer etter at nasjonale myndigheter har bestemt at tilfluktsrom skal brukes.

Offentlige tilfluktsrom i Karmøy

AdresseTypePlasserKategoriByggeår
Austre Karmøyveg 120Offentlig6695-Rom2008
Austre Veaveg 217Offentlig1876-Rom B1988
Avaldsnesvegen 72Offentlig7276-Rom B1981
Dr. Jensens veg 4Offentlig11076-Rom B1981
Fotvegen 16Offentlig12076-Rom B1989
Hestmyrvegen 10Offentlig18576-Rom B1991
Et offentlig tilfluktsrom skal gi plass for «allmenheten».

Se kart over alle offentlige tilfluktsrom.

Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettside.