Informasjon om storulykkebedrifter

Storulykkebedrifter er virksomheter som behandler farlige kjemikalier og således er pålagt spesielle krav om rapportering til myndighetene. Det er pr. februar 2020 i alt seks slike bedrifter i Karmøy kommune. Kommunen holdes oppdatert om bedriftene, men informasjon om dem er unntatt offentlighet. Det som publiseres her er derfor den informasjonen bedriftene selv har bedt om å få offentliggjort via kommunens nettsider, med tanke på naboer mv.

Hydro aluminium Karmøy

Gasnors LNG- produksjonsterminal på Snurrevarden