Evaluering av beredskapssamarbeidet mellom Bokn og Karmøy

Avtale om beredskapssamarbeid mellom Bokn og Karmøy kommunar bygger på samarbeidsavtale om tenester mellom kommunane Bokn og Karmøy som blei signert i juni 2016 og forankra politisk i begge kommunane hausten 2016. Ifølge den generelle avtalen er «samfunnssikkerhet og beredskap» eit av aktuelle samarbeidsområder. Samarbeidet blei etablert frå juli 2019, og avtalen tilseier at ordninga skal evaluerast. 

Frist for å svare er 21. mai 2021.

Unngå å bruke “retur” eller “tab” i skjemaet.

Du svarer berre på spørsmål der du har noko å melde.