Sikkerhet og beredskap

Sist oppdatert 27. februar 2019 14:00

I store og små kriser har kommunen et omfattende ansvar for å sikre innbyggernes helse og sikkerhet.

Kommunen må hele tida jobbe for at uønskede hendelser ikke skjer, og at konsekvensene blir så små som mulig hvis de skjer.

Dersom det skulle skje en større uønsket hendelse (ofte kalt krise), har kommunen en beredskapsplan som viser hvordan kriseledelsen og andre sentrale ressurser skal opptre. Når vi snakker om krisehåndtering, er det vanlige å skille mellom den «stående beredskapen» (brannvesen, politi, helsevesen og så videre) og den «overordnede beredskapen» som gjerne omtales som «kriseledelsen» i kommunen. Det er den overordnede beredskapen som ivaretas av beredskapsplanen, mens nødetatene har sine egne planer.

Les Beredskapsplan her.

For at kommunen skal vite hvilke risikoer som kan ramme, er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Arbeidet med å redusere risikoene skjer i tråd med en oppfølgingsplan for kommunal beredskap.

 

Vakt- og nødtelefoner m.m.