Selvmordsforebygging

Dersom du strever med selvmordstanker er det viktig at du søker hjelp og forteller noen om hvordan du har det.

Snakk om sjølmordstankar - Helse Vest sin kampanje

Snakk om sjølmordstankar – Helse Vest sin kampanje Velg å leve (klikk på bildet for video)

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) har god informasjon om hvor du kan søke hjelp og hva du kan gjøre ved bekymring for noen du kjenner. Her kan du lese mer:

Virker alt håpløst? Er det vanskelig å leve? (lenke)

Ved akutt selvmordsfare, ring 113

Ved akutte kriser eller alvorlige psykiske lidelser rettes henvendelser til legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).

 

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helseHjelpetelefonen tlf. 116 123

Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge  tlf. 116 111

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 80 04 85 00

 

Du kan også kontakte disse hjelperessursene om du har behov for hjelp og ikke vet hvem du kan snakke med:

Angstringen – tlf. 22223530

Anonyme Alkoholikere – tlf. 91177770

Anonyme Foreldre av Mobbeofre – tlf. 45233786

Anonyme Narkomane – tlf. 90529359

Barneombudet – tlf. 22993950

Dixi, ressurssenter for voldtatte – tlf. 22444050

Hjelpelinjen for spilleavhengige – tlf. 80080040

Homofiles ungdomstelefon – tlf. 40000777

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte – tlf. 80057000 (døgnåpen)

LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – tlf. 22361700

Mannstelefonen. Reform – ressurssenter for menn – tlf. 22340950

Mental helse, sidetmedord.no

RUStelefonen – tlf. 08588

Røde Kors telefonen for barn og ungdom, Kors På Halsen – tlf. 80033321

Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse – tlf. 22491922

Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser – tlf. 94817818

Unghjelp. Råd, veiledning og historier, for unge – av unge – tlf. 98806120

ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom – tlf. 46615000

Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon – tlf. 80030196

Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak