Se opptak fra informasjonsmøte om ny idrettshall på Vormedal

Første spadestikk for ny og flott idrettshall på Vormedal er rett rundt hjørnet. Den 17. juni ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med prosjektet.

Her kan du se opptak fra møtet.

I forbindelse med spørsmål om svingen på Steinhaugvegen som kom fram på møtet så har prosjektleder hentet inn følgende informasjon:

Tiltaket ligger inne i kommunens trafikksikkerhetsplan. Tiltaket er ikke finansiert, dvs faller utenfor planperioden 2018-2021. Dette må altså inn i neste planperiode. Strekningen er ferdig regulert og er en del av hovednett for sykkel fra Norheim langs Vormedalsvegen. Svingen i Steinhaugvegen omfatter kommunal veg, mens Vormedalsvegen er fylkesveg. Det må imidlertid lages en byggeplan når den tid kommer.

Møtets agenda

  • Presentasjon av prosjektet. Gjennomgang av omfang og fremdrift.
    Planløsning, kunstgressbane, hoppegrop m.m.
  • Lokale idretssforeninger presenter sitt tilbud og sin involvering – Trond Krogsæter m.fl.
  • Rektor for ungdomskolen, Linda Merete Strand, sier noen ord
  • GL Prosjektservice presenterer HMS- og trafikkavviklingsplan og eventuelle tiltak som kan berøre naboer, skoleelever og barnehagebarn.

Karmøy kommune investerer nærmere 60 millioner kroner i det som blir en topp moderne idrettshall med plass til 200 tilskuere på tribunen. Hallen blir bygget på grusbanen sør for dagens skole og vil ha turveier utenfor døra og en barnehage som nabo.

Herlig boltreplass

Idrettshallen skal inneholde idrettsfunksjoner som håndball, badminton, volleyball, basketball og innebandy. I tillegg er det garderober, møterom, kiosk, vestibyle, renholdsrom, flere lager og rom for tekniske støttefunksjoner i hallen. Idrettshallen er romslig med sine ca 2225 kvadratmeter og en spilleflate på 25 x 48,4 meter

Utendørs er det planer om både kunstgressbane og en hoppegrop. I tillegg skal det lages sykkelparkering og drop on-/off-sone langs Steinhaugvegen for de som skal benytte seg av hallen. Det vil også bli tilrettelagt med turstier for å få en enkel tilkomst til hallen fra alle sider.

Mange brukere

Den nye hallen skal i hovedsak benyttes av ungdomsskolen og barnehagen på dagtid. Forskjellige idrettslag og foreninger vil benytte hallen på ettermddag, kveld og i helgene. Hallen skal være universelt utformet slik at alle har muligheten til å delta i aktiviteter