Sankthansfeiring med bål?

Søndag, 23. juni, feires Sankthans. Det er en viktig del av den norske kulturen, både som folkelig og som religiøs tradisjon. Men det er sider ved bålbrenningen som vi må ta hensyn til.

Derfor har Haugaland brann og redning iks gitt følgende veiledning til de som ønsker å videreføre tradisjonen å brenne sankthansbål på en trygg måte. Reglene som gjelder er like i kommunene Bokn, Etne, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Må jeg søke om å få brenne sankthansbål?

Svar: Nei!, men bålet skal meldes på samme måte som øvrige bål (https://www.rogbr.no/meldinger/melding-om-bruk-av-ild-utendørs) Ethvert bål skal ha en som er ansvarlig for bålet. Det er den ansvarlige som skal sikre at bålet ikke kan spre seg til annen vegetasjon eller bygninger, og at det er tilstrekkelig med slukkevann til å kunne slukke bålet.

Hva kan jeg brenne på bålet?

Denne framstillingen viser hva som er “ja” (grønt) og hva som er “fy” (rødt):

Visste du…

 • at klær av ull og modalakryl er de mest brannsikre?
 •  at klær av akryl, nylon, bomull og lin lett tar fyr?
 • at stoffer som har lodden, ru eller porøs overflate er mer brennbare enn stoffer med glatt og tett overflate. Les mer på sikkerhverdag.no/trygge-produkter/
 • at bensin er veldig lite egnet til opptenninga av bål? Bensin fordamper nemlig veldig fort, noe som gjør at du har mindre kontroll på hvor bensingassen er når du kommer med fyrstikken.

Forutsetninger for bålbrenning:

 • Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet
 • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann
 • Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
 • Det skal kun brennes tørt trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall
 • Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
 • Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort
 • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig
 • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging
 • Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning

Dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

 Skulle noen brenne seg

bruker dere 20/20-reglen: Skyll med 20 graders vann i 20 minutter!

 

God Sankthansfeiring!