Samarbeid har skapt felles bedriftshelsetjeneste

Fra 1. januar i år har kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær etablert felles bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Hovedfokus er forebygging og gode arbeidsdager, med mål om å levere gode tjenester til innbyggerne.

Leder for den felles bedriftshelsetjenesten, Janne Robertsen sammen med kommunedirektør i Haugesund Ole Bernt Thorbjørnsen, rådmann i Karmøy Vibeke Vikse Johnsen og rådmann i Tysvær Sigurd Eikje.

Den felles bedriftshelsetjeneste er nyskapende i sitt slag i kommune-Norge. Arbeidet bygger på Karmøy kommunes bedriftshelsetjeneste. I praksis vil bedriftshelsetjenesten rådgi medarbeidere og ledere til å arbeide systematisk med HMS med fokus på arbeidsnærvær.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og rådmennene Sigurd Eikje og Vibeke Vikse Johnsen sier det er et spennende samarbeid mellom kommunene som er i gang. Dette vil bidra til en faglig sterk bedriftshelsetjeneste for alle ansatte i kommunene. Det formelle samarbeidet er vedtatt politisk i alle tre kommunene og skal ledes av Janne Robertsen i Karmøy kommune.

– Det har vært et omfattende arbeid med å etablere en felles bedriftshelsetjeneste i tre kommuner, nå er det godt å være i gang, sier Janne Robertsen. Kommunene har mange attraktive arbeidsplasser basert på et godt og inkluderende arbeidsmiljø. En sterk bedriftshelsetjeneste bidrar til et sterkt og forebyggende helseperspektiv i en kommunal hverdag som oppfyller lov og forskrift. Samarbeid innen feltet er både utviklende og støttende for alle parter.