Sakspapirer – Ungdomsrådet 04.03.2019

Sist oppdatert 22. mai 2019 09:50

Her kan du lese protokollen fra møte i Ungdomsrådet – 21. januar 2019

Her kan du lese protokollen fra møtet i ungdomsrådet 4. mars 2019

                                                                      MØTEINNKALLING

 

Utvalg:           Ungdomsrådet
Møtested:      Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Møtedato:      04.03.2019                                             Tid: 12:00

 

Det innkalles herved til møte i ungdomsrådet i Karmøy kommune mandag 4. mars kl. 12.00 på Karmøy Folkebibliotek.

Forfall og eventuelle habilitetsspørsmål bes meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 22.

Møtet begynner med pizzalunsj samt kort omvisning/orientering, Karmøy folkebibliotek (30 min)

 

                                                                        SAKSLISTE

Sak 7/19          Godkjenning av protokoll fra møtet 21.01.2019

 

Sak 8/19          Besøk av senterungdommen (15 min)

 

Sak 9/19           Sosiale medier

                         – Ønsker ungdomsrådet å disponere kommunens snapchat konto i en prøveperiode? (10 min)

 

Sak 10/1          Orientering om innspillsrunde ift rusmiddelpolitisk handlingsplan v/Siri Merethe Alfheim (10 min)

 

Sak 11/19        Orientering ift Stangeland skole/Stangelandshallen med åpning for innspill (20 min)

 

Sak 12/19        Innspill til Karmøy folkebibliotek vedrørende program for høsten 2019

 

Sak 13/19       Orientering vedrørende Ungdomskonferansen 2019 v/ leder Hanne Frøyland-Jensen

 

Sak 14/19       Eventuelt