Rusmiddelpolitisk handlingsplan på høring

Forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2020-2024 er nå ute på høring. Høringsfristen er 20. mai. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en del av et mer omfattende planverk for feltet rus og psykiatri. Denne planen handler om  forebyggende tiltak og tidlig intervensjon.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i kommunen. For å få et komplett overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet anbefales at den ses i sammenheng med Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024 og Alkoholpolitiske retningslinjer.

Plan for rus og psykisk helse gir en grundig og god fremstilling over personer som bla. har utviklet rusmiddelavhengighet eller har omfattende problemer. Planen sier også noe om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden. Alkoholpolitiske retningslinjer gir bla. føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i kommunen.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del komponenter som er viktige å vektlegge ved politisk vurdering av alkoholpolitiske retningslinjer.

Les dokumentet og mer om høringsrunden her.

La deg høre via digitalt skjema.

Du kan også sende inn høringssvar på e-post til post@karmoy.kommune.no

eller Karmøy kommune, rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik

(Merk e-post eller brev med “sak nr.20/2881”)