Rask psykisk helsehjelp

Sist oppdatert 19. august 2019 10:26

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med tjenesten rask psykisk helsehjelp.

Henvendelsene vil bli vurdert av et team bestående av psykologspesialist og en gruppe ansatte med høgskole- og videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi. Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi er støtte i å mestre livsproblemer og å endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser.

Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, selvmord (se selvmordsforebygging) eller alvorlige psykiske lidelser. Akutte henvendelser rettes til legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).

Her finner du en oversikt over veiledende selvhjelpsbøker og nettsider.

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

«Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
«Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
«Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
«Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
«Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov

Anbefalte videoer

Hvorfor får vi panikkanfall – angst
En liten film om følelser
The black dog – depresjon
Living with a black dog – depresjon

Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no

og NHI.no


Mestringskurset er bygget på sosial læringsteori og lagt opp som undervisning. Deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell, tilhørende teknikker og metoder.

Målet er å:

 • endre tanke og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker depresjon, angst og stress/ belastninger
 • få til økt opplevelse av mestring
 • redusere risikoen for tilbakefall

Kursene er ikke samtale-/ gruppeterapi, men aktuelle problemstillinger tas opp generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kurset i sitt dagligliv.

Problemer som kursdeltakerne ønsker å ta opp i gruppen blir ledet mot problemløsning ved hjelp av elementer i kurset. Det er ikke fokus på diskusjon av problemene i seg selv, men på hvordan en kan bruke kursets metoder og teknikker for å få bedre mestringsevnen.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av terapeuter i kognitiv terapi. Kurset går over 6 samlinger, hver samling på 2,5 timer pr. uke. Det er vanligvis 8 – 12 deltakere på hvert kurs.

Kursavgift: kr 500,-

Oppstart av nytt kurs ca. hver 3 uke.


Et tilbud til deg som opplever vedvarende utmattelse, tretthet og mangel på energi og som ønsker å mestre dine utfordringer bedre!

Hvordan?

Kurset baserer seg på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske plager og lidelser.

Når?

Torsdager kl 10.00-12.00 f.o.m 02.05.2019.

Kurset går over 6 uker på kulturhuset i Kopervik

Pris: 500 kr

For mer informasjon kontakt Mottak og oppfølgings senteret på 52 81 16 30 (åpent fra kl 08.00-15.00).

Du trenger ingen henvisning.


Tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp følger en trappetrinns-modell og har følgende trinn: 1. Veiledet selvhjelp, 2. Kurs  og 3. Samtale terapi

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte individet i å mestre sine livsproblemer og å endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd som er forbundet med problemene. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målsettingen for samtaleterapien er at du skal lære teknikker som skal hjelpe deg med å håndtere din livssituasjon på en mer konstruktiv måte. Behandlingsforløpet strekker seg fra 8-10 konsultasjoner. Det er en fordel om du har tatt Veiledet selvhjelp og kurs før en starter med samtaler.

Hvis Rask Psykisk Helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud. Det er en psykolog spesialist tilknyttet terapeutteamet.

Tilbudet er gratis


Strever du med panikkangst? Kommunen tilbyr kurs i mestring av panikkangst annenhver uke. Kurset gjennomføres i løpet av én dag.

På kurset får du innføring i hva som skjer under et angstanfall, og du lærer strategier for å mestre dette slik at ikke angsten skal få ta kontroll i livet ditt. Om du ønsker repetisjon, kan du komme igjen senere.

På kurset vil du få høre om følgende:

 • Panikksirkelen: Lære hvordan katastrofetanker og kroppslige angstreaksjoner gjensidig virker på hverandre, og bidrar til bruk av sikkerhetsatferd og unngåelse av angstprovoserende situasjoner. Dette er med på å opprettholde lidelsen.
 • Bryte panikksirkelen ved systematisk å fremkalle de fryktede symptomene. Erfare at angst er ubehagelig, men ikke farlig.
 • Strategier til bruk i angsttreningen; selvomsorg og oppmerksomhetstrening.
 • Lage deg en plan for hvilke mål en setter seg og trene på å vinne kontrollen tilbake.

Praktisk informasjon:

 • Kurset blir holdt av terapeuter i kognitiv terapi.
 • Kursene holdes på torsdager i partallsuker, kl. 13.00-15.00 på Kulturhuset i Kopervik (kjelleren i administrasjonsbygget).
 • Pris: Gratis
 • Dersom du kunne tenke deg et slikt kurs, kan du melde din interesse til Mottak- og oppfølgingssentret på telefon 52 81 16 30, slik at vi kan få oversikt over hvor mange som kommer.

Kurset er forbeholdt personer med panikkangst.


Rask psykisk helsehjelp er for voksne over 18 år. Helsestasjonenskolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan gi råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager hos barn og unge, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid. Høsten 2019 starter skolehelsetjenesten med mestringskurs for ungdom (14-17 år).

Helse Fonna har også en egen Barn og unges helsetjeneste.