Råd og veiledning – Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helsetjeneste tilbyr råd og veiledning for voksne som har utfordringer med rus og psykisk helse. Nedenfor finner du en oversikt over hvor du kan få råd og veiledning.

På mottak og oppfølgingssenteret (MO-senteret) i Kopervik er det konsulenter som kan gi råd og veiledning til de som sliter med rus og psykisk helse. Tilbudet er for mennesker som er over 18 år og bor i Karmøy kommune. Tilbudet er gratis.

Målgruppen:

  • er bekymret for eget eller andres rusbruk
  • ønsker hjelp til å håndtere rusrelaterte problemer, eller har spørsmål om rusproblematikk
  • er samarbeidspartner som fastlege, spesialisthelsetjeneste o.l.

Tjenester:

  • Råd og veiledning
  • Henvisning til medikamentfri behandling
  • Henvisning til LAR
  • Koordinering av tjenester; Vi har tett samarbeid med NAV, Bestillerkontor, fastlege, spesialisthelsetjenesten ect. Utarbeidelse av IP plan.