Psykososial støtte i kriser

Ved akutt krise har innbyggerne i Karmøy kommune krav på psykososial støtte. Tiltaket er et lavterskeltilbud uten krav om søknad.

Psykososial støtte i kriser er tilgjengelig via legevakt, 116 117, hele døgnet.

Det kan være behov for psykososial støtte til personer som:

  • blir etterlatt etter plutselige dødsfall som selvmord, mord eller ulykke
  • har vært utsatt for ulykke, brann, ran eller lignende hvor andre instanser ikke har ansvar for å gi oppfølging

Hvilken hjelp kan du få?

  • samtaler med ansatte med utdanning innen psykisk helsearbeid
  • omfanget av samtalene er fra 1-5 timer
  • ved behov for videre oppfølging kan det søkes om samtaler via Rask psykisk helsehjelp