Kriseteamet | Psykososial støtte i kriser

Sist oppdatert 27. februar 2019 13:52

Ved akutt krise har innbyggerne i Karmøy kommune krav på psykososial støtte. Tiltaket er et lavterskeltilbud uten krav om søknad.

Du kan ta kontakt med kriseteamet dersom du:

  • opplever kriser der vanlige mestringsstrategier ikke strekker til
  • etterlatt etter plutselige dødsfall som selvmord, mord, ulykker
  • vært utsatt for ulykker, brann, ran og lignende

Hvilken hjelp kan kriseteamet gi?

  • samtaler med sykepleier med videreutdanning innen psykiskhelsearbeid
  • omfanget av samtalene er fra 1-5 timer
  • ved behov for videre oppfølging kan det søkes om samtaler via Rask psykisk helsehjelp