Nyttig informasjon – Rus og psykisk helse

Sist oppdatert 30. januar 2019 10:46

Pakkeforløpet innen rus og psykisk helse skal gi pasient og pårørende et behandlingsforløp som er helthelig, forutsigbar og uten unødvendig ventetid. Behandligen skal vuderes undervies og pasient og pårørende skal ha innflytelse på behandlingstiltak. Pakkeforløpet skal innføres fra 01.01.2019.

Les mer om Pakkeforløpet inne  rus og psykisk helse

Ta kontakt med kontaktperson for Koordinerende Enhet (KE)

Karmøy kommune har en avtale med Veiledningssenteret for pårørende.

De kan kontaktes på;

Telefon 52 71 78 80

Mail; haugesund@veiledningssenter.no

Facebook;  De har en egen facebookside som heter “Veiledningssenteret for pårørende, haugesund”

For mer informasjon klikk her

Friskliv og Mestring Karmøy kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre sine levevaner, og har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Les mer om dette her.

Rus og psykisk helsetjeneste jobber mot å være en Recovery orientert virksomhet.
Les mer om Recovery her.