Nattpatruljen

Nattpatruljen er et tverrfaglig team med god kompetanse innen rus og psykisk helse. Det er 2 ansatte på jobb hver natt hele året. Nattpatruljen er et åpent tilbud for alle innbyggere i Karmøy kommune som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Tjenestemottaker i rus og psykisk helsetjeneste er hovedmålgruppen vår. Alle som har behov kan ringe.

Mange synes at sene kvelder og netter kan være vanskelige, og at det hjelper å ha noen å snakke med. Nattpatruljen kan tilby:

  • Samtaler per telefon
  • Hjemmebesøk (noen har også fast besøk av oss)
  • Informasjon og veiledning om ulike kommunale tjenester

Nattpatruljen er også tilgjengelig for henvendelser fra legevakt og politiet.

Ved akutt kriser, ta direkte kontakt med legevakten på telefon 116 117