Kontaktinformasjon | Rus- og psykiske helse


Telefon og besøksadresser

ROP Sør yter helsetjenester blant annet etter vedtak fra bestillerkontoret i hjemmet til personer  med rus og/eller psykiske lidelser.

Vaktelefon Skudeneshavn: 90 78 84 74

Vakttelefon Vea/Åkra: 99 26 89 23

Tilgjengelig: 07.45-22.00

Besøksadresse: Idrettsvegen 12, 4270 Åkrehamn

ROP Nord yter helsetjenester blant annet etter vedtak fra bestillerkontoret i hjemmet til personer  med rus og/eller psykiske lidelser.

Vaktelefon Kopervik: 90 02 85 53

Vaktelefon Avaldsnes: 90 11 81 73

Vaktelefon Torvestad/Norheim: 46 83 87 71

Tilgjengelig: 07.45-22.00

Besøksadresse: Kong Augvaldsveg 50, 4262 Avaldsnes

Mottak og oppfølgingssenteret (MO-senteret) er et mottak for rus og psykiskhelsetjeneste i Karmøy kommune, og har kontorer i Kopervik. Mo- senteret har også flere tjenester for mennesker som sliter med rus og psykiatri.

Telefon: 52 81 16 30

Tilgjengelig: 08.00-15.00

Besøksadresse: Havnagata 9, 4250 Kopervik

I Pilehagen ligger det 14 utleieboliger i kort avstand fra en Personalbase. I tillegg er det på basen tilrettelagt med en del tjenester som leietaker kan benytte ut fra eget behov og ønske. Personalbasen er bemannet hver dag og kveld, og nattpatrulje deler av natten.

Telefon: 52 81 20 65

Tilgjengelig: 08.00-21.00

Besøksadresse: Pilhagen 30, 4250 Kopervik

Østremtunet er et døgnbemannet bofelleskap lokalisert på Bygnes i Kopervik. Bofelleskapet består av 9 leiligheter.

Mobil: 97 78 43 66

Tilgjengelig: Hele døgnet

Besøksadresse: Karmøyvegen 972, 4250 Kopervik

Nattpatruljen er en del av virksomhet for rus og psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune. Vi er et tverrfaglig team med 6 ansatte, og det er 2 ansatte på jobb hver natt hele året.

Telefon: 94 80 03 64

Tilgjengelig: 22.00-07.45

Besøksadresse: Karmøyvegen 972, 4250 Kopervik

Ved akutt krise har innbyggerne i Karmøy kommune krav på psykososial støtte. Tiltaket er et lavterskeltilbud uten krav om søknad.

Telefon 52 81 16 30

Tilgjengelig 08.00-15.00

Psykososial støtte i kriser er tilgjengelig via legevakt, 116 117, hele døgnet.

Karmøy kommune kan tilby rask psykisk helsehjelp til de som bor i kommunen. Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting.

Telefon: 52 81 16 30

Tilgjengelig: 08.00-15.00


Dagsentere og aktivitetssentre

Tio holder til i store lokaler på Vea, og er et aktivitetstilbud for de som ønsker arbeidsrettet aktivitet med fokus på produksjon.

Telefon: 52 81 21 04

Besøksadresse: Bleikmyrveien 3, 4276 Vedavågen

Midt i sentrum på Åkra ligger Divigården. Her har en mange muligheter til å delta i ulike aktiviteter gjennom hele uken.

Telefon: 52 81 21 20/ 40 41 94 19

Besøksadresse: Idrettsvegen 12, 4270 Åkrehamn

Augvaldstunet fint til på veien imot Avaldsnes kirke og er et aktivitetssenter som har åpent hver onsdag og fredag.

Telefon: 40 42 78 44

Besøksadresse: Kong Augvaldsveg 50, 4262 Avaldsnes

Karmøygården ligger like ved festplassen i Kopervik og er samlingspunktet for mange aktiviteter.

Telefon: 52 81 20 99 /90 52 94 85

Besøksadresse: Karmøygården, Stangelandsgata 3, 4250 Kopervik