Helsehjelp til voksne med rusavhengighet

På Mottak og oppfølgingssenteret kan voksne med rusproblematikk få gratis hjelp av sykepleier (evt. lege eller tannpleier) til blant annet følgende:

  • Råd og veiledning
  • Sårstell
  • Nytt brukerutstyr og retur av utstyr
  • Prevensjon
  • Prøvetaking i forhold til HIV og hepatitt, og evt oppfølging av disse sykdommene
  • Bistå i kontakt med lege, sykehus og tannlege
  • Vaksinering
Sykepleier kan også komme på hjemmebesøk hvis det vurderes som nødvending.
Tannpleier  er tilstedet én gang i måneden. Karmøy DPS er på besøk én gang hver uke.