Aktiviteter – Rus- og psykisk helsetjeneste

 

 

 

Rus og psykisk helsetjeneste har ulike aktivitetstilbud for personer over 18 år som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus.

Aktivitetskalenderen gir en oversikt over de ulike tilbudene, og hvor en finner disse:

Aktivitetskalenderen


Noen av tilbudene gis i egne aktivitetssenter. Her finner du oversikt over disse:

Aktivitetssenter


Dersom du trenger støtte for å ha en meningsfull fritid sammen med andre, er det mulig å søke om støttekontakt:

Støttekontakt