Psykisk helse | Rus

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

På denne siden finner du informasjon om tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus, og hvordan du kan søke om hjelp. Tjenester til personer over 18 år er samlet i virksomheten rus- og psykisk helsetjeneste (ROP). For barn og unge gis tjenestetilbudet ut fra helsestasjon og skolehelsetjenesten, PPT og barneverntjenesten.