Psykisk helse | Rus

På denne siden finner du informasjon om tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus, og hvordan du kan søke om hjelp. Tjenester til personer over 18 år er samlet i virksomheten rus- og psykisk helsetjeneste (ROP). For barn og unge gis tjenestetilbudet ut fra helsestasjon og skolehelsetjenesten, PPT og barneverntjenesten.

Viktig informasjon om coronapandemien (sist oppdatert 29.06.2020)

Det er flere endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien. Dette gjelder også Rus- og psykisk helsetjenester. Oversikten finner du her