Rus og psykisk helsetjeneste i koronatid

Kristine Rossland og Vibeke Fylkesnes er klar for sin faste runde med hjemmebesøk.

Mange av brukerne innen rus og psykisk helsetjeneste er sårbare, både når det gjelder behov for tjenester og når det gjelder å følge anbefalte smittevernråd. De trenger god oppfølging av kommunens ROP-tjeneste. ROP er forkortelse for rus og psykisk helse, og tjenestene omfatter flere ulike tilbud.

Av smittevernhensyn har gruppetilbudene innen ROP stoppet. -Vi prøver så langt som mulig å gi individuelle tilbud om aktivisering til de som vil ha det, Mye av øvrig aktivitet i ROP går som før, selvsagt med tilpasninger i forhold til anbefalte smitteverntiltak. sier virksomhetsleder John Gunnar Liknes.

ROP nord og ROP sør gir hjemmetjenester til personer med rusavhengighet og psykisk lidelser. ROP sør har base på Åkra, og ROP nord på Avaldsnes.

June Thorland er avdelingsleder for ROP nord. Hun sier at de ansatte står på og holder hjulene i gang, også i denne krevende situasjonen med koronapandemien. – Vi leverer medisiner, bistår med personlig hygiene, praktisk bistand til matlaging, rydding og rengjøring, hjelp til å få matvarer i hus, bistand i forhold til kontakt med lege og andre offentlige kontorer ved behov. Vi har også en del samtalebasert oppfølging. Dette gjøres nå pr telefon, eller at vi går tur sammen med bruker, men med god avstand. Vi forsøker i minst mulig grad å gå hjem til brukere som ikke trenger det i form av nødvendig helsehjelp. Smittebegrensning er i fokus i alle dagens oppgaver, opplyser Thorland.

ROP sitt mottaks- og oppfølgingssenter (MO) i Kopervik har også en boligoppfølgertjeneste som gir praktisk hjelp og bistand til mange brukere. MO leverer også ut mat.

Tjenesten rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud. I forbindelse med pandemien er det opprettet en egen råd- og veiledningstelefon.

De ansatte i ROP nord samles på basen for rapportering og en matbit.

ROP nord holder til i tidligere Avaldsnes aldershjem, og er bl.a. samlokalisert med somatisk hjemmetjeneste.