Røde Kors Våketjeneste

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Røde Kors Våketjeneste skal lindre ensomhet ved livets slutt. Mer informasjon finner du i Røde Kors sin brosjyre.

Brosjyre for Røde Kors Våketjeneste

 

Kontaktopplysninger

Karmøy Røde Kors, telefon: 459 69 731, e-post: tove.matre@redcross.no