Tilbakemeldinger til kommunen

Det er mange måter du kan gi tilbakemelding til kommunen. Det er mulig å gi både ris og ros, både generelt og på spesielle områder:

 • Du kan svare på høringer, involvere deg i politiske saker
 • Du kan klage på vedtak eller tjeneste
 • Du kan klage på ting som ikke fungerer (renovasjon, veier, gatelys…)
 • Du kan gi ros for ting som fungerer
 • Du kan melde inn saker som du ønsker skal behandles politisk

Her har vi summert opp de mulighetene som ligger på nettsidene og forklart litt om hva de forskjellige kan brukes til. 

 

Innbyggermelding

Her kan du sende inn diverse forespørsel om noen tekniske tjenester. Hvor du kartfester, beskriver, kanskje legger til et bilde, og sender inn. Dette er ikke anonymt, du må oppgi e-post og telefonnummer, slik at du kan få tilbakemelding.

Her kan du sende inn forespørsel på en av tjenestene under

De aktuelle hovedtjenestene, med undervalg er:

 • Byggesak
  • Ulovlig bygging
 • Feil i kart
  • Feil oppslag på gnr/bnr og adresse, bygninger som mangler, feil på grenser og andre feil i kart
 • Kommunale avgifter
  • Spørsmål om faktura, betaling og feil på faktura, samt andre spørsmål om kommunale avgifter.
 • Skog, park og miljø
  • Forsøpling, forurensing, trefall og ønske om fjerning av vegetasjon på kommunal grunn, rapportering av parkslirekne, tette kummer/sluk/bekker (ikke i vei), feil på lekeplasser og balløkker, fulle søppledunker i parker og friområder
 • Vann og avløp
  • Vannmåleravlesning, spørsmål angående septiktanktømming, kart over ledningsnett, spørsmål vedrørende vannkvalitet, kopi av rørleggermelding
 • Veg og samferdsel
  • Hull i kommunal veg, Ødelagt trafikkskilt, Mangelfullt vintervedlikehold, Universell urforming – fremkommelighet, Feil ved gang- og sykkelsti, Vegetasjon langs veg, Sikt i vegkryss/avkjørsel, Overvann
 • Ønsker for innbyggermelding
  • Ønsket tema i innbyggermeldingen og tilbakemelding om innbyggermelding

«Min sak»

Her kan du registrere og samle støtte til  saker du mener bør få en politisk behandling (Tjeneste levert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ). Gå til «min sak».

Tømmekalender («Min renovasjon»)

Her kan en, i tillegg til mange andre ting, melde inn om for eksempel avfallsdunken ikke er blitt tømt. Gå til «tømmekalender».

Skjemaer