Se så fint det blir med ny skole på Vea

Tirsdag 15. juni kommer reguleringsplan for ny skole på Vea til behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.

Se så fint det blir:

Les saksdokumentene til møtet her.