Registrerer personer med helsekompetanse som kan bidra

Karmøy kommune har nå startet registrering av personer med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å bidra litt ekstra i forbindelse med corona-epidemien.

I utgangspunktet forsøker en å få kontakt med helsefagstudenter, medisinstudenter, sykepleierstudenter, vernepleierstudent, personer med helsefaglig erfaring eller kompetanse (også innen privat virksomhet). De som ønsker å bidra, kan bruke dette skjemaet.

I første omgang ønsker kommunen en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom en kommer i en situasjon der behovet for personell er tilstede, blir de som har registrert seg kontaktet direktee.

Kommunen er i en situasjon hvor personellressurser, særlig innen helse- og omsorgstjenestene, må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak må kunne tilpasses situasjonen.

Helsepersonell i Karmøy kommune kan i nåværende situasjon med økt smittefare ikke arbeide på flere virksomheter. Helsepersonell skal heller ikke oppsøke sin arbeidsplass utenom arbeidsvakten, med mindre annet er særskilt avtalt med leder.