Rapportering av juletresalget 2020

Selv om fristen for å rapportere juletresalget og for å sette av nok skogfond til etablering/fornying av nye juletrefelt er ute for regnskapsåret 2020, så kan du fortsatt gjøre det og få det inn på regnskapsåret 2021. Statsforvaltaren(tidlegare Fylkesmannen) har derfor laga en kort nettsak om hvordan juletreprodusentane kan rapportere inn salet sitt i virkesdatabasen. Gå inn på linken rett under;

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/januar–rapportering-av-juletresalet/ .

For å utnytte de svært gode økonomiske gulrøttene gjennom skogfond med 85 % skattefordel til investering må du melde inn til virkesdatabasen (VSOP) og sette av nok skogfond (4 – 40% av bruttoverdien). Det er også viktig at en profesjonell næring, og viktig næring for mange, viser igjen på de offisielle statistikken (VSOP).

Fristen for å rapportere var 7. januar 2021 om du vil ha tallene på kontoutskrifta for skogfondsregnskapet for 2020.  Om du ikke rakk fristen er du likevel pålagt å registrere omsettinga, slik at en kan få et riktig bilde av hva som faktisk blir solgt av juletre og pyntegrønt i Rogaland og landet generelt. Dette kommer da på skogfondsregnskapet for 2021. Kommunen kan tilby å legge dette inn for deg, viss du ikke allerede har lagt dette inn selv. Vi trenger da tall for solgte juletre, bruttoverdi (utan moms) og hvor mye du i kroner eventuelt vil trekke i skogfond, gjerne på e-post.  

Bruk av skogfond  

Skogfond er en svært gunstig ordning for deg som juletreprodusent gå inn på denne linken: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/skogfond/

Kurstilbud  

Torsdag 28 januar 2021, 19:00 – 20:30 Kva er skogfond? Korleis bruke det praktisk og effektivt?

Påmelding og mer detaljert program for webinaret er på nettsiden til Statsforvaltaren i Rogaland. Webinaret  blir holdt på Teams og Statsforvaltaren sender ut link til påmeldte i forkant. For mer info om kurstilbudet sjå lenke under;

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/eig-du-skog-fa-ein-fagleg-boost-om-forvalting-av-skogressursen/

Lukke til med vidare satsing på juletreproduksjon!